Daiwa

Daiwa

顯示方式︰ 列表 方格
顯示︰
排序方式︰
  型號 DKR-187AH DKF-187AH 有效內部容積 561L 外形尺寸 1800(W) x 750(D) x 800(H)mm 功率 208W 398W 電源電壓 220V . 1Ø 50/60Hz 溫度範圍 -6 to 12 ºC -..
  型號 DKR-186AH DKF-186AH 有效內部容積 426L 外形尺寸 1800(W) x 600(D) x 800(H)mm 功率 208W 398W 電源電壓 220-240V . 1Ø 50/60Hz 溫度範圍 -6 to 12 ºC ..
  型號 DKR-127AH DKF-127AH 有效內部容積 325L 外形尺寸 1200(W) x 750(D) x 800(H)mm 功率 195W 382W 電源電壓 220-240V . 1Ø 50/60Hz 溫度範圍 -6 to 12 ºC ..
  型號 DKR-157AH DKF-157AH 有效內部容積 444L 外形尺寸 1500(W) x 750(D) x 800(H)mm 功率 198W 384W 電源電壓 220-240V . 1Ø 50/60Hz 溫度範圍 -6 to 12 ºC ..
  型號 DKR-126AH DKF-126AH 有效內部容積 246L 外形尺寸 1200(W) x 600(D) x 800(H)mm 功率 195W 382W 電源電壓 220-240V . 1Ø 50/60Hz 溫度範圍 -6 to 12 ºC ..
  型號 DKR-156AH DKF-156AH 有效內部容積 337L 外形尺寸 1500(W) x 600(D) x 800(H)mm 功率 198W 384W 電源電壓 220-240V . 1Ø 50/60Hz 溫度範圍 -6 to 12 ºC ..
  型號 DLR-068AH DLF-068AH 有效內部容積 486L 外形尺寸 600(W) x 800(D) x 1960(H)mm 功率 227W 408W 電源電壓 220-240V . 1Ø 50/60Hz 溫度範圍 -6 to 12 ºC ..
  型號 DLR-078AH DLF-078AH 有效內部容積 638L 外形尺寸 750(W) x 800(D) x 1960(H)mm 功率 229W 410W 電源電壓 220-240V . 1Ø 50/60Hz 溫度範圍 -6 to 12 ºC ..
  型號 DLR-066AH DLF-066AH 有效內部容積 378L 外形尺寸 600(W) x 650(D) x 1960(H)mm 功率 227W 408W 電源電壓 220-240V . 1Ø 50/60Hz 溫度範圍 -6 to 12 ºC ..
  型號 DLR-188AH DLF-188AH 有效內部容積 1677L 外形尺寸 1800(W) x 800(D) x 1960(H)mm 功率 352W 797W 電源電壓 220-240V . 1Ø 50/60Hz 溫度範圍 -6 to 12 ºC..
  型號 DLR-186AH DLF-186AH 有效內部容積 1306L 外形尺寸 1800(W) x 650(D) x 1960(H)mm 功率 352W 797W 電源電壓 220-240V . 1Ø 50/60Hz 溫度範圍 -6 to 12 ºC..
  型號 DKR-097AH DKF-097AH 有效內部容積 201L 外形尺寸 880(W) x 750(D) x 800(H)mm 功率 185W 367W 電源電壓 220-240V . 1Ø 50/60Hz 溫度範圍 -6 to 12 ºC ..
  型號 DKR-096AH DKF-096AH 有效內部容積 153L 外形尺寸 880(W) x 600(D) x 800(H)mm 功率 185W 367W 電源電壓 220-240V . 1Ø 50/60Hz 溫度範圍 -6 to 12 ºC ..
  型號 DLR-128AH DLF-128AH 有效內部容積 1078L 外形尺寸 1200(W) x 800(D) x 1960(H)mm 功率 326W 746W 電源電壓 220-240V . 1Ø 50/60Hz 溫度範圍 -6 to 12 ºC..
  型號 DLR-158AH DLF-158AH 有效內部容積 1383L 外形尺寸 1500(W) x 800(D) x 1960(H)mm 功率 334W 753W 電源電壓 220-240V . 1Ø 50/60Hz 溫度範圍 -6 to 12 ºC..
×
×
×
×
×
×
×